Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Att använda fysiska ID-kort

Rösta i riksdagsval, landstingsval eller kommunalval

Använda ID-kort

För att kunna rösta i t.ex. riksdagsvalet måste den röstande kunna legitimera sig med en giltig ID-kort. Kom därför ihåg att ta med en giltig ID-kortshandling t.ex. ett ID-kort, körkortet eller passet vid röstning.

Legitimera sig i olika länder

Flera länder har krav på att man alltid skall kunna legitimera sig för t.ex. polisen, detta gäller även för EU-länder som t.ex. Frankrike, Nederländerna, Grekland, Italien och Spanien.

Innan du reser utomlands bör du därför alltid kontrollera vilka regler som gäller i respektive land så att man inte låser in sitt pass eller det Nationella Identitetskortet i säkerhetsskåpet på hotellet och står utan ID-kort om polisen dyker upp.

Ansöka och skaffa ID-kort

Det finns flera aktörer i Sverige som är utfärdare av giltiga och SIS-godkända ID-kort i Sverige.ID-kort inom yrken

ID-kort inom yrken

Det finns många yrken som har ID-kort så att de kan bekräfta sin rätt att utföra yrket. Flera av dessa återfinns inom hälso- och sjukvården som och står under Socialstyrelsens tillsyn. Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd har rätt att frånta en tidigare legitimerad person rätten att fortsätta utöva sitt yrke och grov ovarsamhet eller bristande kunskapsnivån kunnat påvisas.

De yrken inom hälso- och sjukvården som har ID-kort inom HoS är apotekare, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, dietister, kiropraktorer, logopeder, läkare, naprapater, optiker, ortopedingenjörer, psykologer, psykoterapeuter, receptarier, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare.

Andra yrkesgrupper med specifika ID-kort är t.ex. taxiförare som sitter synlig längst fram i taxibilen. Även väktare har en typ av ID-kort.