Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Kontantkort - Vilket är bäst?

Kontantkort

Vad är Kontantkort.eu?

Kontantkort.eu förklarar hur kontantkort fungerar och vilka olika typer av kontantkort det finns. Dessutom listas de mest förmånligaste kontantkorten för mobiltelefoni så du endast behöver undersöka ett begränsat antal kontantkort själv.

Att jämföra kontantkort kan vara svårt eftersom kostnader och förmåner varierar. Här på kontantkort.eu hjälper till att ta fram vilka kostnader och förmåner som gäller för alla de vanlig kontantkorten för mobiltelefoner.

Vad är ett kontantkort?

Vad är ett kontantkort?

Ett kontantkort är ett elektroniskt kort vilket i förväg laddas med bestämd mängd pengar. Vissa av dessa kontantkort kan laddas om och andra kontantkort är av engångstyp.

Beloppet som finns tillgängligt kan antingen lagras i kortets minne eller centralt och kontantkortet används för identifikation.Vilka typer av kontantkort finns det?

Typer av kontantkort

Det finns många olika typer av kontantkort och dessa kontantkort skiljer sig åt. Vilket kontantkort som du ska ha beror helt på dina behov.

Kontantkort används ibland av de som vill dölja sin identitet av någon anledning. Något som varit vanligt är att ta SMS-lån med hjälp av kontantkort och falska uppgifter vilket blanda annat Svenska dabbladet uppmärksammat i en artikelserie. Lätt att lura sms-låneföretag