Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Typer av BankID

Typer av BankID

Det finns tre olika typer av BankID.

  • BankID i mobiltelefonen, sä kallat Mobilt BankID, börjar komma mer och mer och utfärdas av några banker.
  • BankID på fil är den vanligaste går snabbt att komma igång.
  • Kort med tillhörande BankID-dosa är lite säkrare än att ha Bank-ID:t på fil.

BankID:ts giltighetstid för BankID på fil och dator är 1-2 år och måste därefter förnyas. För BankID på kort så är giltighetstiden oftast 5 år och även på mobiltelefon.