Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Är BankID säkert?

Säkerhet - Bank-ID

Inga myndigheter eller företag hade accepterat BankID om det inte var en tillräcklig säker lösning. Helt säker är ingen lösning med BankID är minst lika säkert som pappersblanketter. Säkerhet är alltid en avvägning mellan säkerhet och enkelhet. BankID är en tillräcklig säker lösning som är lätta att använda.

Ett BankID som utfärdats innebär att den utfärdade banken garanterar att personens identitet stämmer och att detta BankID hör ihop med personen.

Rätt hanterad dator minimerar risken för intrång eller säkerhetsproblem. Grunderna i datorsäkerhet är:

  • Undvik piratversioner av all programvara.
  • Använd bara originalprogramvaror.
  • Uppdatera kontinuerligt operativsystem och program.
  • Öppna ej dokument eller mail från tidigare okända avsändare eller på webbplatser som inte tillhör det stora företagen


Spärra din BankID

Ifall du tror att du förlorat eller fått din BankID stulen bör du omgående spärra den. Du spärrar den hos den leverantör som utfärdat den. För mer information om hur du spärrar din BankID eller om du tappat något fysiskt kort finner du på Spärra BankID.