Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Utfärda ID-kort

Utfärda ID-kort

Både myndigheter och vissa enskilda företag kan utfärda ID-kortshandlingar. År 2009 tog Skatteverket över huvudansvaret att utfärda ID-kort i Sverige och är den organisation som utfärdar flest ID-kort vid sidan av Vägverkets körkort.ID-kort från Skatteverket

ID-kort från Skatteverket

En typ av legitimationshandling, ID-kortet, kan du ansöka om hos något av Skatteverkets kontor som utfärdar ID-kort. För att få ansöka måste du i förväg ha betalat ansökningsavgiften på 400 kr. För att kunna få ID-kort ställs ett antal krav på dig.

  • Du ska vara minst 13 år och vårdnadshavarna ska ha godkänt ansökan.
  • Du måste kunna styrka att du är du, d.v.s. din identitet.
  • Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.

Personbevis behövs inte när du ansöker om ett ID-kort via Skatteverket. Inget foto behövs heller tas med eftersom det tas på Skatteverket. Oftast skickar Skatteverket ut ett brev inom 2 veckor att ID-kortet är klar och efter det har du 2 månader på dig att hämta ID-kortet. Din nya ID-korten är giltig i 5 år.

Du använder ID-kortet för att styrka din ålder och för att legitimera dig, t.ex. när du hämtar medicin på apoteket, betalar med kort i en butik eller gör bankärenden.

När du söker ID-kort via Skatteverket så innehåller ID-kortet också en e-legitimation. Den kan används för eventuella e-tjänster vilket flera myndigheter tillhandahåller så som deklaration eller flyttningsanmälan.

Du kan inte använda detta ID-kort i stället för pass när du reser utomlands inte ens inom Schengen.

Handelsbankens ID-kort

Om du är kund i Handelsbanken går det att få en ID-kort genom Handelsbanken. Detta ID-kort är SIS-godkänt som betyder att det kan användas som en giltig ID-kortshandling i hela Sverige.

För att kunna söka ID-kort på Handelsbanken behöver du inte bara vara kund utan du skall kunna legitimera dig med en giltig svensk ID-kortshandling samt medta ett godkänt fotografi. För dig som är över 18 år kostar ID-korten 500 kr på Handelsbanken och om du är mellan 13 och 18 år så är den gratis. Ifall du även har SHB-bankkort på handelsbanken får du rabatt.

ID-kort från Swedbank

Om du är kund i Swedbank kan de utfärda en giltig svensk ID-kortshandling som är SIS-godkänd. Antingen kan du välja ett vanligt ID-kort eller ett ID-kort med e-ID-kort.

För att kunna få ID-kort från Swedbank måste du vara kund i banken, ha en godkänd id-handling och ha ett godkänt foto.

För ungdomar mellan 13 och 18 år måste personbevis medtas och båda vårdnadsgivarnas godkännande. ID-kortet med eller utan BankID kostar 400 kr för dig över 18 år och är gratis för ungdomar mellan 13-18 år.