Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
BankID - Framtidens legitimation

Bank-ID

Att BankID kommer vara ett sätt för framtiden att legitimera sig på nätet i Sverige är helt säkert. Över 3 miljoner personer har erhållit ett BankID redan och 1000-tals ansöker varje dag.

Vad är Bank-ID?

Bank-ID kan liknas vid en elektronisk legitimation motsvarande körkortet eller ID-kortet och BankID:t används när du vill kunna bevis att du är du på nätet.

BankID ibland också för e-legitimation och hos vissa banker sätter banken sitt namn före e-legitimation t.ex. Handelsbankens e-legitimation. Bank-ID och e-legitimation är i grunden samma sak men med olika namn och fungerar på samma sätt med samma tjänster. BankID är en svensk säkerhetslösning som används för mängder av olika nätbaserade tjänster hos myndigheter, kommuner eller företag. I dagsläget har mer än halva den svenska yrkesverksamma befolkningen BankID eller e-legitimation som de använder främst för att legitimera sig mot internetbanken eller vid självdeklarationen.

BankID:t uppstod hur behovet att kunna legitimera sig på ett säkert och enkelt sätt på nätet. BankID används av både små och stora företag, myndigheter och främst av enskilda medborgare. Många tjänster finns och fler kommer hela tiden där BankID kan användas och de vanligaste förekommande är självdeklaration där över 1 miljon e-deklarationer passerade första gången år 2011.Positiva saker med BankID

BankID

Fördelar med BankID är flera och många e-tjänster på internet gör att det går mycket snabbare och är enklare än med pappersblanketter. Några av de fördelarna med Bani-ID är:

  • Många e-myndigheter har öppet för hantering av ärenden med BankID dygnet runt året om.
  • BankID ger åtkomst till många nya e-tjänster.
  • Du behöver inte sitta i telefonkö om du har ett BankID
  • Du får tillgång till dina uppgifter i olika system på ett enkelt sätt.