Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Olika typer av ID-kort

Typer av ID-kort

Körkortet som ID-kort

Nästan alla som har körkort använder detta också som ID-kort och har inget annat ID-kort. Körkortet utfärdas av Vägverket och är vid sidan av ett personlig ID-kort också den handling som talar om vilka typer av fordon på väg som personen får köra. Det olika typer av behörighet som finns på detta ID-kort är:

  • DE- får framföra buss även med flera släpfordon oavsett vikt med denna behörighet på ID-handlingen.
  • D - innebär att innehavaren av ID-kortet är legitimerad att köra buss med passagerare
  • CE- betyder rätt att framföra tung lastbil, personbil med en totalvikt mer än 3500 kg
  • C - ger rätt att framföra tung lastbil samt personbil över 3500 kg
  • BE- personen med ID-kortet har rätt att framföra personbil och lätt lastbil med en totalvikt av max 3500 kg
  • B - innebär att ID-kortet ger rätt för innehavaren att köra bil och lätt lastbil upp till 3500 kg.
  • A - betyder att personen är legitimerad tung motorcykel.
  • A1- ger befogenhet att köra lätt motorcykel med max 125 kubikcentimeter.
  • AM- mopedkörkortet ger rätt att köra moped klass I & II, traktor samt motorredskap klass III.


Pass som ID-kortshandling

Pass som ID-kortshandling

Passet är den vanligaste identitetshandlingen som används för att resa mellan länder. Passet utfärdas endast av Polisens passexpeditioner. Det finns en passexpeditioner på Arlanda som kan snabbutfärda ett tillfälligt pass på 20 minuter för cirka 1000 kr.

Nationellt Identitetskort

Det Nationella ID-kortet har funnits sedan den 2005 och utfärdas endast av Polisens passexpeditioner. Denna ID-kortshandling gäller både i Sverige och i Schengenländerna, d.v.s. det Nationella ID-kortet ersätter passet vid resa inom Schengen. Det nationella ID-kortet gäller i fem år och alla svenskar kan ansöka om det Nationella id-kortet och använda det som ett europeiskt ID-kort.

BankID

BankID är en typ av ID-kort som används då man behöver styrka sin identitet på internet. Mer information om detta finns på BankID.