Bankkort - Mycket fakta och information om Bankkort
Övriga typer av kontantkort

Typer av kontantkort

Det finns även andra typer av kontantkort för utom kontantkorten till mobiltelefoner Här på kontantkort.eu listas de vanligast förekommande typerna av kontantkort

Kontantkort för att ta ut pengar utomlands.

Det finns några får kontantkort för att man ska kunna ta ut pengar ut bankomater, främst på utlandsresa. Ledaren i Sverige på denna typ av kontantkort är FOREX Global Cash.Kontantkort för transport

Allt fler företag för persontransport börjar införa kontantkort av flera anledningar. Den främsta anledningen att införa kontantkort är att minska kostnaderna för kontanthantering och minska rånrisken.

Ytterligare en fördel med kontantkorten är att företagens cashflow förbättras och att vissa kontantkort försvinner vilket är ren vinst för företagen. I många situationer går det också snabbare att betala med kontantkort jämfört med kontanter och därför blir påstigningen effektivare.

Kontantkort för telefonautomater

Kontantkort för telefoner

De tidiga telefonkorten i telefonautomater var ett av de första kontantkorten som togs i bruk men dessa börjar försvinna i de flesta länder nu när penetrationen av mobiltelefoner blivit så hög.

Kontantkort för varuautomater i många länder

Olika former av kontantkort för varuautomater finns.

Framtiden för kontantkort

Under de senaste åren har flera kontaktkort försvunnit och tryckts undan av möjlighetan att betala med mobiltelefonens abonnemang eller kontantkort. Den explosion av tjänster och bankhantering med hjälp av kontantkort som kommit fram i främst utvecklingsländerna de senaste åren kommer fortsätt och det enda kontantkortet som finns kvar om 10 år kommer vara det som används inom mobiltelefoni.